Dakrenovatie Stadskerk de Bleek

Projectdetails:
Projectnaam: Dakrenovatie Stadskerk de Bleek
Plaatsnaam: Almelo
Tijdspanne: 1 maand

In opdracht van het kerkbestuur van de Bleekkerk in Almelo hebben een een gedeeltelijke dakrenovatie uitgevoerd. Hierbij is het dakbeschot behandeld tegen houtworm en gedeeltelijk uitgestukt. De goten zijn vervangen en het pleisterwerk aan de gevel langs de panbedekking is vervangen. Op het dakbeschot is een dakfolie aangebracht met hierover de nieuwe betengeling van gewolmaniseerd hout. Deze heeft een langere levensduur en is beter bestand tegen schimmels en houtworm.